User Tools

Site Tools


ic_hazmat_suit_leggins

Hazmat Suit Leggins

Hazmat Armor Hazmat Suit Leggins je součástí Hazmat Armoru a nemá zvláštní schopnost.

Full Armor

Kompletní Hazmat Armor poskytuje ochranu proti nebezpečnému prostředí jako je láva, oheň, radiace, … a to po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Hazmat naopak neposkytuje ochranu proti nepřátelským mobům, kdy sice pohltí veškerý damage, ale zároveň se velmi rychle zničí. Stejně tak poskytuje pouze omezenou ochranu proti Fall Damage. Pád utlumí, ovšem opět za cenu životnosti obleku. Platí, že dokud na sobě máte alespoň jeden kus Hazmat Armoru, neubývá vám zdraví, ovšem Hazmat mnoho nevydrží.
Výroba


Výroba Hazmat Suit Leggins

ic_hazmat_suit_leggins.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)