User Tools

Site Tools


ic_lapotron_crystal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_lapotron_crystal [2013/07/31 11:47]
deserd134 created
ic_lapotron_crystal [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lapotron Crystal ====== ====== Lapotron Crystal ======
 {{ ic_lapotron_crystal_00.png|Lapotron Crystal}} {{ ic_lapotron_crystal_00.png|Lapotron Crystal}}
-Lapotron Crystal je jedním z itemů schopných přenášet [[ic_energie|energii]]. Do jednoho krystalu se vejde 1000000EU a nabít se dá v [[ic_mfe_unit|MFE]] nebo v [[ic_MFSU|MFSU]]. Krystal může být použit k napájení [[industrial_craft_2:#​stroje|strojů]] pod podmínkou, že základní stroje (vyrobené z [[ic_machine|Machine Blocku]] potřebují alespoň dva [[ic_transformer_upgrade|Transformer Upgrade]] aby Krystal přijaly. Ostatní stroje (vyrobené z [[ic_advanced_machine|Advanced Machine Blocku]] potřebují jeden [[ic_transformer_upgrade|Transformer Upgrade]]. Krystal je schopen přijmout i vyslat maximálně 600EU/t.+Lapotron Crystal je jedním z itemů schopných přenášet [[ic_energie|energii]]. Do jednoho krystalu se vejde 1000000EU a nabít se dá v [[ic_mfe_unit|MFE]] nebo v [[ic_MFSU|MFSU]]. Krystal může být použit k napájení [[industrial_craft_2:#​stroje|strojů]] pod podmínkou, že základní stroje (vyrobené z [[ic_machine|Machine Blocku]]potřebují alespoň dva [[ic_transformer_upgrade|Transformer Upgrade]] aby Krystal přijaly. Ostatní stroje (vyrobené z [[ic_advanced_machine|Advanced Machine Blocku]]potřebují jeden [[ic_transformer_upgrade|Transformer Upgrade]]. Krystal je schopen přijmout i vyslat maximálně 600EU/t.
 \\ \\
 \\ \\
ic_lapotron_crystal.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)