User Tools

Site Tools


ic_lappack

Table of Contents

LapPack

LapPack LapPack je armor, který neposkytuje žádnou ochranu. Místo toho slouží k uskladnění energie, kterou pak zásobuje nástroje v inventáři. Nosí se jako Chestplate a má kapacitu 300000EU. Nabít ho lze pouze v MFE, nebo MFSU. LapPack se dá oenchantovat s pomocí knížky v Anvil.

Výroba


Výroba LapPacku

Použití

ic_lappack.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)