User Tools

Site Tools


ic_mfe_unit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_mfe_unit [2013/08/01 10:56]
deserd134 created
ic_mfe_unit [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== MFE ====== ====== MFE ======
 {{ ic_mfe_00.png?​200x200|MFE}} {{ ic_mfe_00.png?​200x200|MFE}}
-MFE je jedním ze tří ([[ic_batbox|Batbox]],​ [[ic_MFE_Unit|MFE]],​ [[ic_mfsu|MFSU]]) imobilních zařízení na uschovávání IC<​sup>​2</​sup>​ [[ic_energie|energie]]. Uskladní ​600000EU ​a může každým svým vstupem přijmou maximálně ​128EU/p (libovolný počet EU/t) a poskytuje stabilní výstup ​128 EU/t. Při rozebrání MFE se **veškerá energie uvnitř ​ztratí.**+MFE je jedním ze čtyř ([[ic_batbox|Batbox]],​ [[ic_MFE_Unit|MFE]],​ [[ic_mfsu|MFSU]] ​, CESU) imobilních zařízení na uschovávání IC<​sup>​2</​sup>​ [[ic_energie|energie]]. Uskladní ​4000000EU ​a může každým svým vstupem přijmou maximálně ​512EU/p (libovolný počet EU/t) a poskytuje stabilní výstup ​512 EU/t. Při rozebrání MFE se **veškerá energie uvnitř ​zanechá.**
 \\ \\
 \\ \\
ic_mfe_unit.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)