User Tools

Site Tools


ic_night_vision

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_night_vision [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nightvision Goggles ====== 
 +{{ ic_night_00.png|Nighvision Goggles}} 
 +Brýle nočního vidění jsou velmi užitečná věc, ovšem jen v noci. Ve dne nefungují a pokud jste na slunci, navíc vás oslepí (Blindness). Brýle ke svému chodu spotřebují dost energie a to ve dne i v noci. Dá se říci, že mají více nevýhod, než výhod. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_night_01.png|Výroba Nighvision Goggles}}
ic_night_vision.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)