User Tools

Site Tools


ic_ov_scanner

Table of Contents

OV Scanner

OV Scanner Ov Scanner je vylepšená verze OD Scanneru. Skenuje oblast 9×9 od výšky, kde skenujete, až po bedrock. Jedno toto skenování stojí 250EU, přičemž OV Scanner má vnitřní baterii 10000EU. Nabít se dá v MFE, nebo MFSU, nebo v Mineru.


Výroba


Výroba OV Scanneru
Pozor: Baterie musí být nabitá!

Použití


OV Scanner nepočítá pouze počet rud jako OD Scanner, ale každá ruda má svoji hodnotu. Základní nastavení je zde:

Ruda Hodnota
Coal Ore 1
Copper Ore 2
Tin Ore 2
Gold Ore 3
Redstone Ore 3
Lapis Lazuli Ore 3
Iron Ore 4
Uranium Ore 4
Diamond Ore 5

Do tohoto seznamu můžete zasahovat v konfiguračním souboru IC2.cfg, úpravou S:valuableOres=. Tato konfigurace má tvar

ID-metadata:hodnota rudy

Jednotlivé rudy oddělujeme čárkami. Pokud nezadáme metadata, bude Scanner vyhledávat pouze podle ID (nebude rozlišovat metadata). Hodnota, kterou dostaneme při použití Scannerum, je spočtena podle vzorce:
OV=1000*hodnotaRud/početBlokůCelkově

Kde:
hodnotaRud - počet rud, kde je každá ruda násobena svojí hodnotou
početBlokůCelkově - celkové množství bloků ve skenovaném prostoru
OV - Ore Value, hodnota rud ve skenované oblasti
Toto číslo je zaokrouhleno dolů na jednotky (tzn. 2.9 zaokrouhlí na 2).
OV Scanner realizuje vážený průměr rud ve skenované oblasti.


Prakticky se zařízení používá v Mineru, kde mu umožňuje vytěžit oblast 9×9 až k bedrocku.

ic_ov_scanner.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)