User Tools

Site Tools


ic_painter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_painter [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Painter ====== 
 +{{ ic_painter_00.png|Painter}} 
 +Painter slouží k obarvení [[ic_kabely|Kabelů]],​ protože různě obarvené kabely se nespojí (obarvené se spojí pouze se stejnou barvou, nebo neobarveným kabelem). Také může obarvit [[ic_construction_foam_wall|Construction Foam Wall]], nebo vlnu. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +Painter se dá vycraftit, nebo získat //​vyčištěním//​ Painteru s barvou.\\ 
 +{{ic_painter_01.png |Výroba Painteru}}{{ic_painter_03.png|Výroba Painteru}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +Nejprve musíme Painter obarvit, pak //pravým// tlačítkem myši barvu použijeme. Na jedno nabití obarvíme 32 bloků.\\ 
 +{{ic_painter_02.gif|Použití Painteru}}
ic_painter.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)