User Tools

Site Tools


ic_quantumsuit_boots

QuantumSuit Boots

QuantumSuit Armor QuantumSuit Boots jsou součástí nejlepšího brnění v IC2, QuantumSuit Armor. Chrání proti fall damage (zranění pádem) z jakékoli výšky a pokud při skoku držíme Crtl (v defaultním nastavení kláves) vyskočíme 10 bloků vysoko. Brnění pro svůj chod potřebuje energii, které uskladní 1000000EU. Nabít se dá v MFSU. POZOR: Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat jakoukoli ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil.
Výroba


Výroba QuantumSuit Boots
TIP: Skákat se dá také do dálky a sice pokud se rozeběhneme s QuantumSuit Leggins a s pomocí Ctrl skočíme.

ic_quantumsuit_boots.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)