User Tools

Site Tools


ic_quantumsuit_chestplate

QuantumSuit Chestplate

QuantumSuit Armor Chestplate je součástí nejlepšího brnění v IC2, QuantumSuit Armor. Jako jediný nemá žádnou samostatnou zvláštní schopnost. Nicméně pokud oblečete kompletní armor, jste nezranitelní dokud máte energii. Brnění pro svůj chod potřebuje energii, které uskladní 1000000EU. Nabít se dá v MFSU. POZOR: Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat jakoukoli ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil.

Výroba


Výroba QuantumSuit Chestplate

ic_quantumsuit_chestplate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)