User Tools

Site Tools


ic_quantumsuit_leggins

QuantumSuit Leggins

QuantumSuit Armor QuantumSuit Leggins jsou součástí nejlepšího brnění v IC2, QuantumSuit Armor. Svému nositeli umožňují rychleji běhat, což stojí malé množství energie. Brnění pro svůj chod potřebuje energii, které uskladní 1000000EU. Nabít se dá v MFSU. POZOR: Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat jakoukoli ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil.
Výroba


Výroba QuantumSuit Leggins
TIP: S kalhotami se nejrychleji běhá po ledu.
TIP: QuantumSuit Leggins a QuantumSuit Helmet jsou výborné na dlouhé cesty oceánem, kalhoty totiž ve vodě běží rychleji než na souši, ale hlavně nemusíte běžet po dně. Helma pak zajistí abyste se nemuseli vynořovat nad hladinu, což také zpomaluje. Na dlouhých cestách oceánem se také asi jako jediné projeví úbytek energie vlivem běhu.

ic_quantumsuit_leggins.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)