User Tools

Site Tools


ic_quantumsuit_leggins

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_quantumsuit_leggins [2013/08/12 11:40]
deserd134 [Výroba]
ic_quantumsuit_leggins [2016/07/10 07:34] (current)
Line 2: Line 2:
 {{ ic_quan_helmet_00.png|QuantumSuit Armor}} {{ ic_quan_helmet_00.png|QuantumSuit Armor}}
 QuantumSuit Leggins jsou součástí nejlepšího brnění v IC<​sup>​2</​sup>,​ [[industrial_craft_2:#​armor|QuantumSuit Armor]]. Svému nositeli umožňují rychleji běhat, což stojí malé množství energie. Brnění pro svůj chod potřebuje [[ic_energie|energii]],​ které uskladní 1000000EU. Nabít se dá v [[ic_mfsu|MFSU]]. **POZOR:** Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat **jakoukoli** ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil. QuantumSuit Leggins jsou součástí nejlepšího brnění v IC<​sup>​2</​sup>,​ [[industrial_craft_2:#​armor|QuantumSuit Armor]]. Svému nositeli umožňují rychleji běhat, což stojí malé množství energie. Brnění pro svůj chod potřebuje [[ic_energie|energii]],​ které uskladní 1000000EU. Nabít se dá v [[ic_mfsu|MFSU]]. **POZOR:** Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat **jakoukoli** ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil.
-\\ 
-\\ 
 \\ \\
 \\ \\
ic_quantumsuit_leggins.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)