User Tools

Site Tools


ic_reactor_chamber

Table of Contents

Reactor Chamber

Reactor Chamber Reactor Chamber je důležitou součástí Jaderného reaktoru. Slouží k jeho výrobě i rozšíření.
Výroba


Výroba Reactor Chamber

Použití


Reactor Chamber slouží k výrobě Jaderného reaktoru.
Použití Reactor Chamber
Mimoto slouží k rozšíření inventáře Jaderného reaktoru. Jeden Reactor Chamber ho rozšíří o 1 sloupec a na jeden reaktor můžeme použít až 6 Reactor Chamberů. Takový reaktor pak vypadá takto:
Nuclear Reactor s 6 Reactor Chambery Velikosti inventáře reaktoru při požití 0-6 Reactor Chamberů

ic_reactor_chamber.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)