User Tools

Site Tools


ic_refined_iron

Table of Contents

Refined Iron

Refined Iron Stacky a stacky. Takové množství Refined Iron budete potřebovat. Je-li nějaká surovina v IC2 základní, pak právě tato. Vyrábí se přepálením Železa a vyrábí se z ní: Machine , Recycler, Trade-O-Mat, Luminator, Generator , Geothermal Generator , Heat Vent, Iron Scaffold, Iron Fence, HV Cable, Cutter , Tool Box , Mining Drill , Chainsaw , Electric Hoe , Electronic Circuit , Jetpack, Electric Jetpack, Electric Boat, Advanced Alloy, Mining Pipe a Coin. Pokud máme Refined Iron přebytek, můžeme ho předělat zpět na Iron pomocí Macerátoru .


Výroba


Výroba Refined Iron

Použití


Použití Refined Iron Předělání Refined Iron zpět na Iron

ic_refined_iron.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)