User Tools

Site Tools


ic_refined_iron

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_refined_iron [2013/07/11 13:41]
deserd134
ic_refined_iron [2016/07/10 07:34] (current)
Line 2: Line 2:
 {{ ic_refined_00.png?​200x200|Refined Iron}} {{ ic_refined_00.png?​200x200|Refined Iron}}
 Stacky a stacky. Takové množství Refined Iron budete potřebovat. Je-li nějaká surovina v IC<​sup>​2</​sup>​ základní, pak právě tato. Vyrábí se přepálením Železa a vyrábí se z ní: [[IC   ​Machine |  Machine ]], [[IC   ​Recycler| ​ Recycler]], [[IC   ​Trade-O-Mat| ​ Trade-O-Mat]],​ [[IC Luminator|Luminator]],​ [[IC Generator |Generator ]], [[IC   ​Geothermal Generator |  Geothermal Generator ]], [[IC Heat Vent|Heat Vent]], [[IC Iron Scaffold|Iron Scaffold]], [[IC Iron Fence|Iron Fence]], [[IC HV Cable|HV Cable]], [[IC   ​Cutter |  Cutter ]], [[IC   Tool Box |  Tool Box ]], [[IC   ​Mining Drill |  Mining Drill ]], [[IC  Chainsaw | Chainsaw ]], [[IC   ​Electric Hoe |  Electric Hoe ]], [[IC   ​Electronic Circuit |  Electronic Circuit ]], [[IC Jetpack|Jetpack]],​ [[IC Electric Jetpack|Electric Jetpack]], [[ic_electric_boat| Electric Boat]], [[IC Advanced Alloy|Advanced Alloy]], [[ic_mining_pipe| Mining Pipe]] a [[IC Coin|Coin]]. Pokud máme Refined Iron přebytek, můžeme ho předělat zpět na Iron pomocí [[IC   ​Macerator |  Macerátoru ]]. Stacky a stacky. Takové množství Refined Iron budete potřebovat. Je-li nějaká surovina v IC<​sup>​2</​sup>​ základní, pak právě tato. Vyrábí se přepálením Železa a vyrábí se z ní: [[IC   ​Machine |  Machine ]], [[IC   ​Recycler| ​ Recycler]], [[IC   ​Trade-O-Mat| ​ Trade-O-Mat]],​ [[IC Luminator|Luminator]],​ [[IC Generator |Generator ]], [[IC   ​Geothermal Generator |  Geothermal Generator ]], [[IC Heat Vent|Heat Vent]], [[IC Iron Scaffold|Iron Scaffold]], [[IC Iron Fence|Iron Fence]], [[IC HV Cable|HV Cable]], [[IC   ​Cutter |  Cutter ]], [[IC   Tool Box |  Tool Box ]], [[IC   ​Mining Drill |  Mining Drill ]], [[IC  Chainsaw | Chainsaw ]], [[IC   ​Electric Hoe |  Electric Hoe ]], [[IC   ​Electronic Circuit |  Electronic Circuit ]], [[IC Jetpack|Jetpack]],​ [[IC Electric Jetpack|Electric Jetpack]], [[ic_electric_boat| Electric Boat]], [[IC Advanced Alloy|Advanced Alloy]], [[ic_mining_pipe| Mining Pipe]] a [[IC Coin|Coin]]. Pokud máme Refined Iron přebytek, můžeme ho předělat zpět na Iron pomocí [[IC   ​Macerator |  Macerátoru ]].
 +\\
 \\ \\
 \\ \\
ic_refined_iron.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)