User Tools

Site Tools


ic_refined_uranium

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_refined_uranium [2013/07/12 10:36]
deserd134
ic_refined_uranium [2016/07/10 07:34]
Line 1: Line 1:
-====== Uran (Refined Uranium) ====== +
-{{ ic_uran_00.png|Uran Ingot)}} +
-Uran je základní kámen jaderné energetiky. Vyrábí se v [[ic_compressor|kompresoru]] z [[ic_uranium| Uranové rudy]], nebo Urania. Používá se výhradně v jaderné energetice a pro výrobu Nuke. +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-==== Výroba ==== +
----- +
-{{ic_uran_01.png |Výrova Uranu}} +
-==== Použití ==== +
----- +
-Uran se používá pro výrobu palivových článku pro reaktor. Jednná se o [[IC Uranium Cell|Uranium Cell]] a [[IC Near-Depleted Uranium Cell|Near-Depleted Uranium Cell]].\\ +
-{{ic_uran_03.png |Výroba Uranium Blok a Near-Depleted Uranium Cell}} +
-{{ic_uran_02.png |Výroba Uranium Cell}}+
ic_refined_uranium.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)