User Tools

Site Tools


ic_resin

Pryskyřice (Resin)

Položený resin Sticky Resin lze získat z Rubber tree, nebo ze Sticky Reed. Slouží hlavně k výrobě gumy, ovšem dá se i položit, jak je vidět na obrázku. Takto položený Resin zpomaluje chůzi a utlumuje dopad podobně jako trampolína, ovšem bez odrazů.

Použití


Crafting Sticky Dynamite Smelting Rubber Extractor Rubber

ic_resin.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)