User Tools

Site Tools


ic_rubber_boots

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_rubber_boots [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Rubber Boots ====== 
 +{{ ic_hazmat_00.png|Hazmat Armor}} 
 +Rubber Boots tlumí jakékoli negativní dopady pádu do výšky 10 bloků. Boty se tímto opotřebovávají,​ ovšem my nepocítíme žádný damage.  
 +== Full Armor == 
 +Kompletní Hazmat Armor poskytuje ochranu proti nebezpečnému prostředí jako je láva, oheň, radiace, ... a to po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Hazmat naopak neposkytuje ochranu proti nepřátelským mobům, kdy sice pohltí veškerý damage, ale zároveň se velmi rychle zničí. Stejně tak poskytuje pouze omezenou ochranu proti Fall Damage. Pád utlumí, ovšem opět za cenu životnosti obleku. Platí, že dokud na sobě máte alespoň jeden kus Hazmat Armoru, neubývá vám zdraví, ovšem Hazmat mnoho nevydrží. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_hazmat_boots_01.png|Výroba Rubber Boots}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +Rubber Boots se používají k výrobě [[ic_quantumsuit_boots|QuantumSuit Boots]].\\ 
 +{{ic_hazmat_boots_02.png|Použití Rubber Boots}}
ic_rubber_boots.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)