User Tools

Site Tools


ic_rubber_sapling

Rubber Tree Sapling

Rubber Tree Sapling Sazenice Rubber Tree. Stejně jako u vanilla stromů, ji můžeme získat rozbitím listů stromu. Šance na drop je však nižší, než u vanilla stromů. Na sapling lze aplikovat Bone Meal.
Z Rubber Tree Sapling lze v Extractoru vyrobit gumu.

ic_rubber_sapling.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)