User Tools

Site Tools


ic_rubber_sapling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_rubber_sapling [2013/07/08 18:17]
deserd134
ic_rubber_sapling [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Rubber Tree Sapling ====== ====== Rubber Tree Sapling ======
 {{ ic_rubber_sapling.png?​300|Rubber Tree Sapling}} {{ ic_rubber_sapling.png?​300|Rubber Tree Sapling}}
-Sazenice [[ic_rubber_tree|Rubber Tree]]. Stejně jako u vanilla stromů, ji můžeme získat rozbitím listů stromu. Šance na drop je však nižší, než u vanilla stromů. Na sapling lze aplikovat Bone Meal.+Sazenice [[ic_rubber_tree|Rubber Tree]]. Stejně jako u vanilla stromů, ji můžeme získat rozbitím listů stromu. Šance na drop je však nižší, než u vanilla stromů. Na sapling lze aplikovat Bone Meal.\\ 
 +Z Rubber Tree Sapling lze v [[ic_extractor|Extractoru]] vyrobit [[ic_rubber|gumu]].
ic_rubber_sapling.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)