User Tools

Site Tools


ic_rubber_tree

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_rubber_tree [2013/07/08 13:35]
deserd134
ic_rubber_tree [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Rubber Tree ====== ====== Rubber Tree ======
 {{ ic_rubber_tree.png?​200|Rubber Tree}} {{ ic_rubber_tree.png?​200|Rubber Tree}}
-Rubber Tree je strom přidaný módem IC<​sup>​2</​sup>​. Jeho hlavní účel je jako zdroj [[ic_sticky_resin|Sticky Resinu]], jež je surovina pro výrobu [[ic_rubber|gumy]]. Na kmeni stromu se může vyskytovat Resin Hole (maximálně 3 na strom), které se používají k získávání Sticky Resinu.+Rubber Tree je strom přidaný módem IC<​sup>​2</​sup>​. Jeho hlavní účel je jako zdroj [[ic_resin|Sticky Resinu]], jež je surovina pro výrobu [[ic_rubber|gumy]]. Na kmeni stromu se může vyskytovat Resin Hole (maximálně 3 na strom), které se používají k získávání Sticky Resinu.
 \\ \\
 \\ \\
ic_rubber_tree.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)