User Tools

Site Tools


ic_scuba_helmet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_scuba_helmet [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Scuba Helmet ====== 
 +{{ ic_hazmat_00.png|Hazmat Armor}} 
 +Scuba Helmet je součástí Hazmat Armoru. Samotná helma umožňuje dýchat pod vodou pod podmínkou, že v inventáři máme [[ic_compressed_air_cell|Compressed Air Cell]]. Pokud jsme pod vodou a máme už jen 4 bublinky, helma je automaticky doplní na maximum se spotřebou 1 Compressed Air Cell (dostaneme zpět [[ic_empty_cell|Empty Cell]]).\\ 
 +== Full Armor == 
 +Kompletní Hazmat Armor poskytuje ochranu proti nebezpečnému prostředí jako je láva, oheň, radiace, ... a to po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Hazmat naopak neposkytuje ochranu proti nepřátelským mobům, kdy sice pohltí veškerý damage, ale zároveň se velmi rychle zničí. Stejně tak poskytuje pouze omezenou ochranu proti Fall Damage. Pád utlumí, ovšem opět za cenu životnosti obleku. Platí, že dokud na sobě máte alespoň jeden kus Hazmat Armoru, neubývá vám zdraví, ovšem Hazmat mnoho nevydrží. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_hazmat_helmet_01.png|Výroba Scuba Helmet}}
ic_scuba_helmet.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)