User Tools

Site Tools


ic_vanilla_blocks_changed

Vanilla blocks changed

IC2 mění vlastnosti některých vanilla bloků a itemů:


Voda, Láva


Odolnost vody a lávy proti výbuchu (Explosion resistance) je změněna z 500 na 30. Na oficiální wikipedii módu se píše, že by měly jít zničit výbuchem TNT, nebo Industrial TNT. Ovšem pokusem jsem zjistil, že ke zničení nedojde. Byly zničeny až výbuchem Nuke, nebo Jaderného reaktoru.

Láva


Výhřevnost lávy byla změněna tak, aby v Iron Furnace vypálila 12 kusů (uhlí vypálí 10). V Geotermálním generátoru kyblík lávy vyrobí 20000EU.
TIP: V klasické Furnace má láva původní výhřevnost.

Redstone


Redstone může být v nouzi použit jako zdroj energie. Skrývá v sobě pouhých 800EU.

Cactus, Sugar Cane


Cactus a Sugar Cane mohou být použity jako palivo. Mají výhřevnost 50, což v Iron Furnace vypálí necelou třetinu kusu.

ic_vanilla_blocks_changed.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)