User Tools

Site Tools


ic_water_mill

Table of Contents

Water mill

Vodní generátor Vodní generátor patří vedle Větrného generátoru a Solárního panelu do trojice slabých, ale ve větším množství užitečných zdrojů. Tento zdroj je z uvedených nejlevnější na výrobu, ovšem také nejméně účinný. Velká výhoda je v samostatnosti. Tyto zdroje vyrábí bez nutnosti zásahu hráče, nespotřebovávají suroviny a tudíž jsou z dlouhodobého hlediska nejlevnější.

Výroba


Výroba Vodního generátoru

Použití


Vodní generátor lze použít na výrobu Motorového člunu.
Výroba Motorového člunu
U Vodního generátoru jsou všechny strany výstupní. Generátor má několik možností výroby energie.

Plněná elektrárna

Tento typ vodní elektrárny využívá GUI.
GUI Vodního generátoru
V horním slotu můžete nabíjet přenosné zdroje. Spodní slot umožňuje vkládat vodu. Stav vnitřní zásoby vody ukazuje kyblíček uprostřed. Do generátoru se vejdou 4 kusy vody přičemž jeden kus vyrobí 1000EU. Takto připojená elektrárna vyrábí stejně jako Solární panel 1EU/t. Tento typ elektrárny je znám jako Kyblíková elektrárna. Jedná se o soustavu několika Vodních generátorů, trubek a strojů z dalších módů, které plní kbelíky vodou a zajišťují jejich distribuci do Vodních generátorů. Tento systém lze sestavit například s použitím módu RedPower. V balíčku technických módů na serveru B-Paradise.eu jsem nenašel mechanismus, který by umožňoval stavbu kyblíkových elektráren. A navíc jsou na serverech většinou zakázány, protože lagují.

Neplněná (pasivní) elektrárna

Dalším typem vodní elektrárny je neplněná. Ta využívá faktu, že Vodní generátor vyrábí energii i když voda kolem něj jen teče. Přitom bere v potaz pouze bezprostřední okolí jednoho bloku. Za každý blok vody v tomto okolí Vodní generátor vyrobí 0.01EU/t. Pokud tedy uvažujeme vodní kostku 3x3x3 s generátorem uprostřed a jedním blokem na kabel, snadno spočítáme, kolik bude generátor vyrábět:
koska 3x3x3 = 27 - 1 (generátor) - 1 (kabel) = 25 ⇒ 25×0.01=0.25EU/t
Tato struktura se však v praxi nevyužívá. Místo toho se staví tzv. Water tower. Taková elektrárna vyrábí 0.42, nebo 0.6EU/t na jednotku výšky v závislosti na konstrukci:
Vodní elektrárna s výkonem 0.42EU/t na jednotku výšky Vodní elektrárna s výkonem 0.6EU/t na jednotku výšky

Při použití Cínových kabelů může mít taková věž výšku 39 bloků a v případě té výkonnější verze výkon 23EU/t. Je jasné, že jediná výhoda Vodních elektráren je v ceně. Rozhodně nedoporučuji používat tento zdroj jako primární.

ic_water_mill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)