User Tools

Site Tools


ic_wind_mill

Table of Contents

Wind mill

Větrný generátor Větrný generátor patří vedle Vodního generátoru a Solárního panelu do trojice slabých, ale ve větším množství užitečných zdrojů. Tento zdroj má největší potenciál, pokud si dáte práci, získáte velmi silný zdroj energie. Velká výhoda je v samostatnosti. Tyto zdroje vyrábí bez nutnosti zásahu hráče, nespotřebovávají suroviny a tudíž jsou z dlouhodobého hlediska nejlevnější.

Výroba


Výroba Větrného generátoru

Použití


U Větrného generátoru jsou všechny strany výstupní. Vyrábí 0-11EU/t v závislosti na nadmořské výšce a síle větru. Minimální výška, kde Větrný generátor vyrábí energii je 64, pod touto výškou nevyrábí nic. Pro plné využití generátoru nesmí být v určitém prostoru kolem žádný pevný blok. Každý blok v tomto prostoru snižuje účinnost generátoru o 1 (jakoby jste ho postavili o vrstvu níž).
Akční prostor Větrného generátoru
Větrná elektrárna postavená podle těchto znalostí by pak vypadala zhruba takto:
První prototyp
A byla by postavená v maximální možné výšce 255 bloků. Ovšem neměla by dlouhého trvání (přesněji řečeno do první bouřky).
Pokud Větrný generátor vyrábí víc než 5EU/t, hrozí jeho zničení!

Jednoduchý vzorec pro výpočet výkonu Větrného generátoru nám pomůže předejít všem nehodám:
EU/t výstup = (sílaVětru * (výška - 64 - blokyKolemGenerátoru) / 750 * vlivPočasí)

sílaVětru: Toto číslo se pohybuje od 0 do 30 a je náhodně měněno každých 128 ticků (6.4 sec).
výška: Souřadnice Y.
blokyKolemGenerátoru: Toto je součet pevných bloků v akčním prostoru kolem generátoru.
vlivPočasí: Pokud prší, ale není bouřka, je toto číslo 1.2. V bouřce je 1.5 a v jasném počasí je 1.

Pokud tedy chceme spočítat maximální bezpečnou výšku naší elektrárny, postupujeme takto:
výstup = 5 (maximální bezpečný výkon)
sílaVětru = 30 (volíme maximální hodnotu)
blokyKolemGenerátoru = 2 (dva kabely pod generátorem)
počasí = 1.5 (bouřka, opět volíme nejvyšší variantu)
po dosazení do vzorce:
5 = (30 * (výška - 64 - 2) / 750 * 1.5)
dostaneme: výška = 149.33 ⇒ tedy 149
Nejvyšší výška v jaké je naše elektrárna v bezpečí je tedy 149.

Výše uvedená elektrárna není zdaleka nejefektivnější. Nejvíce využívá potenciál generátoru, ovšem za cenu nižší pracovní výšky a obrovského užitého prostoru. Pokud chcete postavit opravdu efektivní větrnou elektrárnu, navštivte tento odkaz, kde se dozvíte, jak postavit tzv. Wind Tower.

ic_wind_mill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)