User Tools

Site Tools


industrial_fertilizer

Industrial Fertilizer

Industrial Fertilizer je hnojivo z MineFactory reaload. Hnojivo slouží pouze pro Fertilizer. Toto hnojivo se dá vytvořit dvěma způsoby. Buď vycraftit(více níže) nebo vytvořit z Sewage za pomocí Composter.


Recept


industrial_fertilizer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)