User Tools

Site Tools


laser_drill

Laser Drill

Tento přístroj generuje (netěží) některé rudy. Konkrétně se jedná o: Ferrous(4%), Lead(8%), Silver(8%), Tin(9%), Copper(9%), Cetrus Quartz ore(4%), Nether Quartz ore(3%), Emerald(3%), Glowstone(6%), Redstone(8%), Diamond(3%), Lapis Lazuli(3%), Coal(13%) a Iron (11%)*. Přístroj je napájen pomocí, až čtyř, Laser Drill Precharger, které přijímají EU nebo MJ. Těžba je ale poměrně energeticky náročná.

Výnos konkrétních druhů itemů lze zvýšit použitím, až šesti, Laser Focus umístěnými v přístroji.
*Uvedené itemy platí pro modpack používaný na serverech IC2 b-paradise.eu, procentuélní zastoupení jsem získal zkušebním použitím Laser Drillu, bez použití Laser Focus.

Instalace přístroje


Nejprve je třeba vykopat šachtu o šířce jednoho bloku až na bedrock(podloží). šachta musí být zcela volná, bez vody či lávy. Nad tuto šachtu umístíme Laser Drill. Pokud je Laser Drill dobře umístěn objeví se paprsek. !Tento paprsek je schopen zapalovat moby i hráče! Okolo rozmístíme ve vzdálenosti 1 jeden, až čtyři, Laser Drill Precharger, které napojíme na zdroj energie. Na Laser Drill položíme Chest(Truhla), do které bude Laser Drill ukládat vygenerované itemy. Pokud truhlu nepoužijeme bude Laser Drill vyhazovat itemy volně nadsebe. Tuto truhlu je možné napojit pomocí Me Import Bus (z modu Applied Energistics) na ME síť a celou těžbu a následné zpracování itemů plně zautomatizovat.


Crafting


Počet Item
3x Plastic Sheets
3x Glowstone (Světlit)
2x Diamond (Diamant)
1x Factory Machine Block
laser_drill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)