User Tools

Site Tools


laser_drill_precharger

Laser Drill Prechargers

Slouží k nabíjení Laser Drillu. Jsou schopny přijímat energii MJ i EU. Pro napájení jednoho Laser Drillu lze využít maximálně čtyři. Umisťují se ve vzdálenosti jedné kostky od Laser Drillu tak, aby na něj směřovali tmavou skvrnou. Při správném umístění vyšlou paprsek. Tento paprsek není nebezpečný. Kapacita přístroje je 4000EU/1600MJ. Lze jej demontovat kopacími nástroji.

Crafting


Počet Item
3x Plastic Sheets
2x Glowstone (Světlit)
1x Pink Slimeball
2x Diamond (Diamant)
1x Factory Machine Block

Ukázka zapojení


laser_drill_precharger.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)