User Tools

Site Tools


me_basic_processor

ME Basic Processor

Patrí medzi hlavne zložky na výrobu komponentov z tohto módu. Vytvorí sa pečením Basic Processor Assembly v peci.

Crafting

ME Basic Processor

me_basic_processor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)