User Tools

Site Tools


me_certus_quartz

Certus Quartz

Certus Quartz sa používa vo viacerých craftiacich receptov v mode Aplied Energistics. Dá sa ho získať z Certus Quartz Ore alebo stlačením v Compressore z Certus Quartz dust. Dá sa z neho vycraftiť block pre úsporu miesta.

Crafting

Craftenie Quartz block

Craftenie Certus Quartz

me_certus_quartz.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)