User Tools

Site Tools


me_chest

ME Chest

ME Chest ME Chestka je najjednoduchší spôsob ako využiť ME Storage pamäť, ktorú vložíme do slotu. ME Chestka funguje len s týmito pamäťami: ME 1k Storage, ME 4k Storage, ME 16k Storage alebo ME 64k Storage. Využíva malo energie. Môže sa však pripojiť aj k ME sieti pomocou Me Cabla na ME Controller, kde ak je pripojený aj ME Crafting Terminal alebo ME Access Terminal tak v nich tiež uvidíte položky z ME Chest. Nevýhodou je, že sa dá uložiť len 1 ME Storage pamäť, ale do ME Drive vložíte až 10.

Nastavenie a indikátory

Hore na ME CHestke je kontrolka, ktorá ukazuje aktuálny stav podľa farieb:

  • Červená - svieti ak ME Storage pamäť je uplne plná
  • Oranžová - je tam plný počet rôznych položiek, t.j. 63, ale nieje plná pamäť
  • Zelená - buď je úplne prázdna, alebo čiastočné zaplnená
  • Žiadna farba - buď je bez energie, vtedy sa však nedá vložiť ME Storage pamäť, alebo tam nieje ME Storage pamäť

Crafting

Craftenie ME Chest

Nastavenie

Keďže takmer každý stroj obsahuje podobné nastavenie, som sa rozhodol to dať do iného
článku, kde to budete mať lepšie popísane. Stránku nájdete tu.

me_chest.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)