User Tools

Site Tools


me_conversion_matrix

Conversion Matrix

Používa sa v niektorých receptoch. Uľahčuje premenu látok na energiu a speť. Dá sa použiť aj na upgrade ME Storage Monitor, ktorý umožňuje potom vyberanie itemov aj vkladanie.

Crafting

Použitie

me_conversion_matrix.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)