User Tools

Site Tools


me_crafting_cpu

ME Crafting CPU

Je to jeden zo štyroch častí pre zostavenie ME Molecular Assembler Chamber. Používa sa na urýchlenie craftenia receptov. Rýchlosť craftenia je 3 tiky, pričom vyrobí 1 položku, ak však pridáme viac ME Crafting CPU tak nám vyrobí viac položiek za 3 tiky.

Crafting

Craftenie Me Crafting CPU

me_crafting_cpu.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)