User Tools

Site Tools


me_crafting_monitor

ME Crafting Monitor

ME Crafting Monitor Slúži na to, aby ste si skontrolovali, čo sa aktuálne craftí vo Vašej ME sieti. Ak Vám bude nejaký item chýbať na dokončenie receptu, tak Vám to oznámi. Ak budete chciet potvrdiť že ste tam vložili chýbajúce suroviny alebo zrušiť výrobu tak stačí stlačiť shift a ľavým na item.

Crafting

Craftenie ME Crafting Monitor

me_crafting_monitor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)