User Tools

Site Tools


me_drive

ME Drive

ME Drive Sa používa na vloženie ME Storage pamäte, ktorý načíta položky do ME siete. Môžte vložiť doň až 10 ME Storage buniek.Plnia sa po poradí, ak je plná plní sa ďalšia. Stav nám indukujú diódy:

  • Zelená - je dostatok miesta na uloženie ďalších položiek
  • Oranžová - je obsadených 63 okienok pre položky, ale pamäť môže byť ďalej zaplňovaná
  • červená - je úplne obsadená, nič sa tam už nevojde

Vložiť môžte ME 1k Storage, ME 4k Storage, ME 16k Storage alebo ME 64k Storage.

Crafting

Craftenie ME Drive

me_drive.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)