User Tools

Site Tools


me_export_bus

ME Export Bus

Pomocou neho môžete vkladať položky do strojov alebo ME sieti. Môžete nastaviť aké položky sa majú presúvať. Môžete nastaviť či sa bude prenášať po 1 alebo po stacku, ale aj čo spraví, keď doň prúdi redstone signál.

Crafting

Basic Export Bus - vkladá všetky itemy, prenáša sa 1/5 tick
Precision Export Bus - vkladá všetky nastavené itemy po 1/5 tick alebo 64/5 tick
Fuzzy Export Bus - vkladá všetky nastavené itemy po 1/5 tick alebo 64/5 tick, dá sa nastaviť aj či ma prenášať z častí zničené itemy

Upgrade pomocou

me_export_bus.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)