User Tools

Site Tools


me_import_bus

ME Import Bus

Pomocou neho môžete vyberať položky zo strojov alebo z ME sieti. Môžete nastaviť aké položky sa majú vyberať. Môžete nastaviť či sa bude vyberať po 1 alebo po stacku, ale aj čo spraví, keď doň prúdi redstone signál.

Crafting

Basic Import Bus - exportuje 1 nastavený item, prenáša sa 1/5 tick
Precision Import Bus - prenáša všetky nastavené itemy po 1/5 tick alebo 64/5 tick
Fuzzy Import Bus - prenáša všetky nastavené itemy po 1/5 tick alebo 64/5 tick, dá sa nastaviť aj či ma prenášať z častí zničené itemy

Upgrade pomocou

me_import_bus.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)