User Tools

Site Tools


me_matter_cannon

Matter Cannon

Je to strelná zbraň, ktorá nielen zabíja mobov, ale aj ničí okolie (preto je aj zakázaná na B-Paradise.eu). Ako strelivo sa používajú nuggets alebo Matter Ball. Ak chcete dostať do Matter Cannon “náboje”, tak ich vložíme pomocou ME Chest, ME siete alebo nastavením v ME Partition Editor a potom vložením Matter Cannonu do ME IO Port , sa presunú nastavené “náboje”. Na to aby dokázala strieľať, potrebuje energiu.

Crafting

me_matter_cannon.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)