User Tools

Site Tools


me_me_64k_storage

ME 64k Storage

Je to najväčšia pamäťová bunka, ktorá obsahuje 65536 bajtov pamäti a zmestí sa tam až 63 rôznych položiek. Do nej vojde 8128 stackov jedného druhu položky. Prístup do pamäťovej bunky nám zabezpečuje ME Drive a ME Chest, kde po vložení spotrebuje 2 energie/tick. Ak chcete odstrániť Storage Cluster, aby ste získali Storage Cell Housing, tak stlačte shift a pravé tlačítko. Potom do Storage Cell Housing môžte dať vylepšený Storage. Definovať čo sa môže uložiť alebo premenovať názov pamäťovej bunky dokážeme pomocou ME Partition Editor.

Crafting

me_me_64k_storage.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)