User Tools

Site Tools


me_me_blank_pattern

ME Blank Pattern

Používa sa na vytvorenie craftiaceho receptu pomocou ME Pattern Encoder, potom sa z neho vytvorí ME Encoded Assembler Pattern.

Crafting

Craftenie ME Blank Pattern

me_me_blank_pattern.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)