User Tools

Site Tools


me_nastavenie_strojov

ME Nastavenia

Keďže skoro všetky stroje majú totožné nastavenia, som sa preto rozhodol ich zhrnúť do jedného článku.

- tu si vyberte, podľa čoho sa má zoradiť: ID položky, podľa abecedy, podľa kusov v ME sieti, podľa priority

- týmto sa nastavuje zoradenie položiek od hora nadol alebo naopak

- toto slúži na nastavenie, ktoré určuje čo uvidíte na monitore : všetko aj položky aj craftiace recepty, len položky, len craftiace recepty

- to umožňuje nastaviť či sa môžu prenášať/spravovať aj čiastočne zničené itemy

- týmto nastavujete počet, ktorý sa ma splniť, teda dovtedy sa bude pridávať/vyrábať/prenášať daný item

me_nastavenie_strojov.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)