User Tools

Site Tools


me_nether_quartz

Nether Quartz

Aj keď je z vanilly, dosť sa používa vo viacerých craftiacich receptov v mode Aplied Energistics, preto som sa rozhodol ho tu popísať. Dá sa ho získať z Nether Quartz Ore alebo stlačením v Compressore z Nether Quartz dust. Dá sa z neho vycraftiť block pre úsporu miesta.

Crafting

Craftenie Nether Quartz block

Craftenie Nether Quartz

me_nether_quartz.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)