User Tools

Site Tools


me_nether_quartz_dust

Nether Quartz dust

Používa sa v niektorých receptov z tohto módu. Dá sa získať z Nether Quartz ore alebo Nether Quartz rozdrvením .

Crafting

Spracovanie

me_nether_quartz_dust.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)