User Tools

Site Tools


me_partition_editor

ME Partition Editor

ME Partition Editor Slúži na vytvorenie názvu ME Storage pamäte a môžte nastaviť aké itemy sa budú na pamäť ukladať.

Použitie

Použitie ME Partition Editor

  1. tu vložíme ME Storage pamäť
  2. sem si zvolíme aké itemy sa nám uložia do pamäte
  3. používa sa na vytvorenie mena ME Storage pamäte
  4. tu sa objaví FORMAT a tým potvrdíme to, čo sme si nastavily

Crafting

Craftenie ME Partition Editor

me_partition_editor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)