User Tools

Site Tools


me_quartz_grind_stone

Quartz Grind Stone

Quartz Grind Stone Quartz Grind Stone je ručná drvička, ktorá je poháňanou kľukou. Na Quartz Grind Stone sa nasadí Wooden Crank a vloží sa do vnútra materiál na drvenie. Potom myškou namierime na kľuku a pravým začneme otáčať. Keď sa nebude už otáčať, tak je všetko rozdrvené, ak však budete dlhšie klikať na kľuku rozbije sa. Tento Quartz Grind Stone odporúčam úplne na začiatku keď nemáte ešte energiu, aby ste neprišli o 2 dusty z orečka.

Crafting

Craftenie Wooden Crank

  • Stick

Craftenie Quartz Grind Stone

me_quartz_grind_stone.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)