User Tools

Site Tools


me_storage_bus

ME Storage Bus

Slúži na prepojenie úložných chestiek, sudov…, je to obojsmerne prepojenie s ME sieťou. Takže cez monitor si môžte vybrať napr. z Dia Chestky a aj cez monitor vložiť a pôjde to do Chestky. Dá sa nastaviť, ktoré itemy sa budú ukladať.

Crafting

Craftenie ME Storage Bus

  • Wool
me_storage_bus.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)