User Tools

Site Tools


me_storage_cell_housing

Storage Cell Housing

Tento item nemá craftiaci recept. Dá sa len získať z ME XYk Storage a to stlačením shiftu a kliknutím pravým na myši. To sa rozdelí na dve časti, jednou z nich je Storage Cell Houssing, ktorý môžme použiť na vylepšenie pamäti.

me_storage_cell_housing.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)