User Tools

Site Tools


me_storage_monitor

ME Storage Monitor

Kliknutím itemu, ktoré držíme v ruke, sa uloží na monitor a ukáže koľko kusov daného itemu je. Ak držíme kľúč a stlačíme shift a klikneme sním ľavým tlačítkom myši. Tým sa nám uzamkne obrazovka a tým pádom sa nedá zmeniť za iný item. Ak vložíme Conversion Matrix, tak môžme klikať ľavým tlačítkom, aby nám vypadol stack daného itemu, ktorý je zobrazení na obrazovke. Ak pritom podržíme shift tak môžme do systému vkladať itemy.

rafting

Craftenie ME Storage Monitor

me_storage_monitor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)