User Tools

Site Tools


me_wireless_access_point

ME Wireless Acces Point

ME Wirelles Acces Point Slúži na prístup do ME sieti bezdrôtovo, pomocou ME Wireless Access Terminal. Dosah je 16 blockov (pokial to nieje zmenené v config súbore), môžete ho však zvýšiť pomocou ME Wireless Booster až na 32 blockov. Aby fungoval musí byť pripojený k ME sieti pomocou Me Cabla.

Crafting

Craftenie ME Wireless Acces Point

me_wireless_access_point.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)