User Tools

Site Tools


me_wireless_access_terminal

ME Wireless Access Terminal

Slúži na prístup do bezdrôtovej sieti pomocou ME Wireless Access Point. Ak chceme ho používať, musíme ho prepojiť v ME sieti pomocou ME Controller, do ktorého to vložíme aby sa spárovali. Môžeme ho používať len v 1 ME sieti. Aby fungoval potrebujete energiu.

Crafting

me_wireless_access_terminal.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)