User Tools

Site Tools


me_wireless_booster

Wireless Booster

Táto položka zvyšuje bezdrôtový dosah o 1 block, môžte do ME Wireless Access Point, kde sa zmestí až 16 Wireless Booster. To znamená že môžte získať až 16 blockov bezdrôtového signálu naviac.

Crafting

Craftenie Wireless Booster

me_wireless_booster.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)